DZIAŁANIA

Oferujemy rozwiązania typu TPA, plany usług medycznych oraz ubezpieczenia zdrowotne, które są dostosowane i elastyczne dla każdego Klienta Instytucjonalnego, zamiast stosować podejście “one size fits all”. Nasze usługi są opracowane z uwzględnieniem strategii operacyjnej naszych Partnerów, co pozwala zapewnić naszym Klientom Końcowym najwyższą jakość świadczonych usług.
Coffee Bean

ŚWIADCZONE USŁUGI

Oferowane przez nas rozwiązania TPA zapewniają kompleksowe zarządzanie wszystkimi procesami związanymi z administracją produktów zdrowotnych. Dzięki temu zapewniamy najwyższą niezawodność, elastyczność i skrupulatność w usługach świadczonych na rzecz naszych Partnerów.

Coffee Bean

WARTOŚĆ DODANA

Wartość dodana to istotny elementem naszej działalności. W naszych Działaniach zwiększamy wartość dodaną poprzez opłacalne rozwiązania oparte na wysoce zautomatyzowanych procesach operacyjnych i zoptymalizowanym zarządzaniu kosztami medycznymi. Tym samym poprawiamy wyniki administracyjne i techniczne naszych Partnerów.

Coffee Bean

NASZE PODEJŚCIE

Dostarczamy spersonalizowane rozwiązania typu TPA za pośrednictwem naszej platformy: FHNET, która pozwala na pełne dostosowanie do modelu biznesowego i specyfiki procesów naszych strategicznych Klientów.

NASZ MODEL OPERACYJNY

Gwarantuje kompleksową obsługę wszystkich interakcji między Klientami Końcowymi, Dostawcami Usług i Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, w czasie rzeczywistym i w ramach pełnej integracji. Jest to ekosystem, który łączy wszystkich w cyfrowym i zaawansowanym przepływie, skupionym wokół jednego punktu kontaktu: naszej platformy FHNET.

Wspólnie z Towarzystwem Ubezpieczeniowym zarządzamy procesami operacyjnymi i klinicznymi, usprawniając ich wyniki administracyjne i techniczne.

kliniki

szpitale

laboratoria

Przyjmujemy podejście skoncentrowane na Kliencie Końcowym, wykorzystując do tego platformy cyfrowe, które umożliwiają samodzielne zarządzanie produktem i mogą być dostosowane do wizerunku marki Partnera:

Katalog Kliniczny Online
Strefa Prywatna dla Klienta Końcowego
Karta fizyczna i wirtualna
Call Center

Dzięki cyfrowym, efektywnym i nowoczesnym systemom, dbamy o utrzymywanie relacji z Dostawcami, jednocześnie rozwijając solidne i trwałe partnerstwo.