TERMENI & CONDIȚII GENERALE

Acest document stabilește Termenii și Condițiile Generale (denumite în continuare T&C) care reglementează utilizarea site-ului web https://future-health.care .

 

Înainte de a utiliza site-ul web sau de a contracta orice serviciu disponibil pe această pagină, vă sugerăm să citiți cu atenție acești T&C. Prin continuarea utilizării, Utilizatorul acceptă următoarele T&C.

 

Dacă utilizatorul nu este de acord cu conținutul acestor T&C, trebuie să părăsească site-ul și/sau să nu contracteze niciunul dintre serviciile oferite pe această pagină.

 

  1. PROPRIETATEA SITE-ULUI WEB

Site-ul web https://future-health.care este proprietatea societății FH – Future Healthcare, Serviços de Saúde e Assistência, S.A. (denumită în continuare FH), cu NIPC (Număr de înregistrare persoană juridică) 506 518 434, cu sediul în Av. Marechal Craveiro Lopes, n.º 6, 1700 – 284 Lisboa, societate ce face parte din Grupul Future Healthcare (denumită în continuare Grupul FH).

 

Pe lângă FH, și în calitate de entități din cadrul Grupului, pe acest site pot fi puse la dispoziție conținuturi, informații și/sau servicii cu privire la următoarele societăți:

– FUTURE HEALTHCARE CORPORATE SERVICES, UNIPESSOAL, LDA.

– UNLIMITEDCARE – SERVIÇOS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA, S.A,

– FHVC – FUTURE HEALTHCARE VIRTUAL CLINIC, UNIPESSOAL, LDA.

– FUTURE HEALTHCARE ESPAÑA, S.L

– REDSA FUTURE HEALTH, SL.

– SISTEMA DE MEDICINA PREPAGADA DEL ECUADOR VIDASANA, S.A.

– FUTURE HEALTHCARE POLSKA, SP.ZO.O;

– FUTURE HEALTHCARE ROMANIA, SRL;

– FUTURE HEALTHCARE COLOMBIA, SAS.

Pentru orice întrebări legate de acest site sau de acești T&C, Future HealthcareGroup FH poate fi contactat prin următoarele mijloace:

Telefon: (+351) 217 818 283 (apel la rețeaua fixă națională) cu program de lucru de luni până vineri, între orele 09.00 – 18.00;

E-mail:  info@future-healthcare.eu

 

  1. PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

Website-ul https://future-health.care precum și întreg conținutul său, sunt protejate în temeiul Legii privind proprietatea intelectuală, în special prin drepturile de autor și de proprietate industrială, care sunt proprietatea exclusivă a societăților membre ale Grupului FH.

 

Orice utilizare, copiere, transmitere, comercializare sau reproducere sau menţionare totală sau parţială a conţinutului acestuia este strict interzisă şi constituie o infracţiune atunci când este efectuată fără acordul prealabil al Grupului FH.

 

Utilizarea domeniului website-ului sau a link-urilor către acesta, în scopuri abuzive și fără o autorizație prealabilă, poate face obiectul recurgerii la mijloacele legale competente de către Grupul FH.

 

Grupul FH nu își asumă nicio răspundere pentru plasarea abuzivă a linkurilor către site-ul său pe alte pagini, pentru proveniența acestor pagini și pentru conținutul acestora.

 

Drepturile de autor asupra textelor de pe website sunt deținute de societățile ce alcătuiesc Grupul FH, și nu pot fi modificate, reproduse, transcrise, copiate sau utilizate în orice alt mod fără autorizarea prealabilă scrisă a acestora.

 

Orice utilizare, sub orice titlu, a mărcilor și/sau logo-urilor și/sau a oricărui al conținut pus la dispoziție pe site este supusă autorizării exprese a societății care deține drepturile de proprietate intelectuală în cauză și în limitele impuse de Grupul FH.

 

  1. ACCES LIBER

Accesul Utilizatorilor la site-ul web https://future-health.care este liber, gratuit și fără respectarea oricăror formalități.

Simplul acces la site-ul web nu implică stabilirea nici unui fel de obligație sau relaţie comercială între oricare dintre societățile Grupului FH și Utilizator.

 

Introducerea pe acest website a informațiilor privind serviciile oferite de oricare dintre societățile care alcătuiesc Grupul FH are loc exclusiv în scop informativ și publicitar, cu excepția cazului în care nu se stabilește altfel în mod expres.

 

  1. DATE PERSONALE

Utilizarea acestui site nu implică în mod necesar furnizarea de date cu caracter personal de către utilizatori. Cu toate acestea, datele cu caracter personal colectate vor fi tratate în conformitate cu prevederile Politicii de Confidențialitate și a Politicii de cookie-uri, a căror citire se recomandă.

 

  1. SECURITATEA SITE-ULUI WEB

Site-ul web https://future-health.care este prevăzut cu sisteme de securitate pentru a garanta protecția datelor introduse de Utilizatori precum și pentru a preveni accesul neautorizat la acestea, utilizarea necorespunzătoare a acestora, dezvăluirea, pierderea sau distrugerea acestora.

 

Utilizatorul se obligă să utilizeze site-ul web cu bună-credință și cu respectarea legii și a regulilor de utilizare menționate aici, fiind interzisă utilizarea acestuia în scopuri ilegale sau care pot prejudicia Grupul FH sau funcționarea normală a oricăreia dintre companiile care îl compun.

 

Astfel, este în mod expres interzisă orice comunicare sau transmitere de conținutului care încalcă drepturile terților sau al cărui conținut este amenințător, obscen, defăimător, pornografic, xenofob sau care aduce atingere demnității persoanelor sau drepturilor copilului, legalității în vigoare sau oricărui comportament care încurajează sau constituie o infracțiune.

 

  1. RESPONSABILITATE

Grupul FH nu garantează disponibilitatea și accesibilitatea permanentă a site-ului. Accesul la acest site poate fi suspendat din motive tehnice, precum și din cauza unor eventuale defecțiuni ale sistemelor de telecomunicații și internet, pentru care Grupul FH nu poate fi considerat responsabil pentru daune directe sau indirecte care pot rezulta în urma oricărui eveniment care decurge din utilizarea și/sau accesarea site-ului.

 

Astfel, Utilizatorul este singurul responsabil pentru asigurarea protecției și securității în accesarea site-ului web, iar Grupul FH nu este responsabil pentru eventualele daune rezultate din accesarea și utilizarea acestui site de către Utilizator.

 

  1. SITE-URI WEB ALE TERȚILOR

Site-ul https://future-health.care poate furniza linkuri către pagini ale unor terțe părți. Aceste site-uri web nu sunt deținute, operate sau controlate de Grupul FH, astfel încât Grupul FH nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul acestor site-uri web și nici al site-urilor web la care se face trimitere sau menționate în acestea. Utilizarea acestor linkuri și utilizarea conținutului acestora este responsabilitatea exclusivă a Utilizatorilor.

 

  1. MODIFICĂRI

Grupul FH își rezervă dreptul de a modifica sau elimina, în orice moment și fără notificare prealabilă, conținutul, structura, aspectul grafic, serviciile și condițiile de acces și/sau de utilizare, în scopul respectării noii legislații și/sau reglementărilor aplicabile și/sau pentru a îmbunătăți site-ul web. Cu excepția cazului în care modificarea necesită aprobarea expresă a Utilizatorului, utilizarea continuă a site-ului web va fi considerată ca acceptarea noilor T&C.

 

Prin urmare, Utilizatorul trebuie să consulte periodic acești T&C pentru a verifica dacă au fost efectuate actualizări.

 

  1. LEGISLAȚIA ȘI JURISDICȚIA

Acești T&C de utilizare a acestui site web sunt supuși legislației portugheze în vigoare în orice moment.

 

Orice conflict sau divergență de interpretare va fi supusă instanței competente teritorial. În cazul în care utilizatorul locuiește în afara Portugaliei, este deja convenit prin prezenta că instanțele portugheze sunt competente, și anume Tribunalul Districtului Lisabona.

 

Actualizat în data de 21.07.2023