działalność

Oferujemy rozwiązania typu TPA, plany usług medycznych oraz ubezpieczenia zdrowotne, które są dostosowane i elastyczne dla każdego Klienta instytucjonalnego, zamiast stosować podejście “one size fits all”. Nasze usługi są opracowane z uwzględnieniem strategii operacyjnej naszych Partnerów, co pozwala zapewnić naszym Klientom końcowym najwyższą jakość świadczonych usług.
Coffee Bean

ŚWIADCZONE USŁUGI

Oferowane przez nas rozwiązania TPA zapewniają kompleksowe zarządzanie wszystkimi procesami związanymi z administracją produktów zdrowotnych. Dzięki temu zapewniamy najwyższą niezawodność, elastyczność i skrupulatność w usługach świadczonych na rzecz naszych Partnerów.

Coffee Bean

WARTOŚĆ DODANA

Wartość dodana to istotny element naszej działalności. W naszych działaniach zwiększamy wartość dodaną poprzez opłacalne rozwiązania oparte na wysoce zautomatyzowanych procesach operacyjnych i zoptymalizowanym zarządzaniu kosztami medycznymi. Tym samym poprawiamy wyniki administracyjne i techniczne naszych Partnerów.

Coffee Bean

NASZE PODEJŚCIE

Dostarczamy spersonalizowane rozwiązania typu TPA za pośrednictwem naszej platformy: FHNET, która pozwala na pełne dostosowanie do modelu biznesowego i specyfiki procesów naszych strategicznych Klientów.

NASZ MODEL OPERACYJNY

Gwarantuje kompleksowe zarządzanie wszystkimi interakcjami miedzy Klientem końcowym, Dostawcą usług i Towarzystwem Ubezpieczeń, w czasie rzeczywistym i w ramach pełnej integracji. Jest to ekosystem, który łączy wszystkich w cyfrowym i zaawansowanym przepływie, skupionym wokół jednego punktu kontaktu: naszej Platformie FHNET.

Wspólnie z Towarzystwem Ubezpieczeniowym zarządzamy procesami operacyjnymi i klinicznymi, usprawniając ich wyniki administracyjne i techniczne.

placówki ambulatoryjne

szpitale

laboratoria

Przyjmujemy podejście skoncentrowane na Kliencie końcowym, wykorzystując do tego platformy cyfrowe, które umożliwiają samodzielne zarządzanie produktem i mogą być dostosowane do wizerunku marki Partnera:

– Wirtualna wyszukiwarka usług medycznych w Placówkach
– Fizyczna i elektroniczna Karta Klienta
– Call Center

Dzięki cyfrowym, efektywnym i nowoczesnym systemom, dbamy o utrzymywanie relacji z Dostawcami, jednocześnie rozwijając solidne i trwałe partnerstwo.