TECHNOLOGIA

Nasza Platforma oparta jest na chmurze i została zaprojektowana w modularny i skalowalny sposób, przy użyciu mechanizmów automatyzacji i sztucznej inteligencji. FHNET zapewnia efektywne zarządzanie interakcjami i doświadczeniami pomiędzy wszystkimi uczestnikami ekosystemu opieki zdrowotnej: Dostawcą usług medycznych, Klientem instytucjonalnym i Klientem końcowym.
Coffee Bean

ŚWIADCZONE USŁUGI

Zapewniamy kompleksową obsługę, obejmującą wszystkie procesy związane z zarządzaniem produktami opieki zdrowotnej naszych Klientów instytucjonalnych. Nasza Platforma FHNET oparta jest na chmurze i została zaprojektowana w modularny i skalowalny sposób.

Coffee Bean

WARTOŚĆ DODANA

W tym przypadku Klient będzie mógł skorzystać z zalet cyfryzacji i wysokiego poziomu automatyzacji, które pozwolą na wydajniejszą i sprawniejszą obsługę swoich procesów, a tym samym na ograniczenie ryzyka. Stanowi to wartość dodaną dla firmy i prowadzi do wyższej jakości usług świadczonych na rzecz Klienta końcowego.

Coffee Bean

NASZE PODEJŚCIE

Tworzymy spersonalizowane rozwiązania SaaS, oparte na elastycznym modelu konfiguracji, dostosowane do danego Klienta instytucjonalnego, uwzględniając przy tym jego wizerunek, politykę i wewnętrzne procedury. Gwarantujemy indywidualne dostosowanie Platformy, doskonałą integrację systemów i szkolenie zespołów Partnera pod kątem najwyższej wydajności udostępnianych funkcji.

Software

as a Service

Na rynku oferujemy usługę “Software as a Service” (SaaS), która umożliwia naszym Klientom instytucjonalnym zarządzanie swoimi portfelami za pośrednictwem Platformy FHNET. Takie rozwiązanie przynosi Klientom korzyści w postaci szybkiego i pozytywnego zwrotu z inwestycji, uproszczenia procesów zarządzania oraz przejrzystego prognozowania kosztów. To z kolei przekłada się się na skrupulatne zarządzanie i kontrolę ich działalności.

Inwestycje w narzędzia technologiczne, takie jak OCR, Uczenie Maszynowe, AI, Workflow & RPA, Analizy Danych i Cyfrowe Archiwum zwiększają wydajność wszystkich modułów Platformy, co przekłada się na najwyższą jakość świadczonych usług. Zarządzanie krytycznymi procesami związanymi z produktami zdrowotnymi, takimi jak autoryzacje, refundacje i płatności na rzecz Dostawców, może być w 100% zautomatyzowane i zapewniać responsywność w czasie rzeczywistym, przy jednoczesnej identyfikacji procesów nadużyć czy podejrzeń o fraudy, co prowadzi do zmniejszenia wskaźnika szkodowości.

Technologia ta pozwala nam również dostosować cały front-end dostarczany Partnerowi: Klientowi korporacyjnemu, Klientowi końcowemu, Dostawcy usług medycznych, a nawet Twojemu zespołowi sprzedaży.